LinkedIn Sponsored InMail - CTR på 21%

LinkedIns annonsformat Sponsored InMail levererade en öppningsgrad på drygt 53% och en klickfrekvens på närmare 21%.

Över påskhelgen publicerade vi en kort rekryteringskampanj där klienten söker en ny medarbetare inom utbildningssektorn. Tanken var att nå personer med minst 3 års erfarenhet som lärare/pedagog inom ett geografiskt område med 6 mils omkrets. Rekryteringen pågår även på Facebook, dock under en längre period.

Vid tidigare rekryteringskampanjer på LinkedIn har vi hittills använt oss av formatet Sponsored Content istället för att publicera ett jobb då vi upplevt att responsen blivit bättre med sponsrat innehåll. Klickfrekvensen, CTR (Click-through rate), har generellt legat på 1,0 – 1,6% vilket får anses vara bra på LinkedIn. LinkedIn Marketing Solutions menar själva att en CTR på 0,35 – 0,5% är bra siffror.

Vi inledde med ett inlägg som sedan marknadsfördes mot målgruppen. Efter en dag kompletterade vi med Sponsored InMail (sponsrade meddelanden) mot samma målgrupp. I sammanhanget får målgruppen anses vara ytterst liten jämfört med LinkedIns minsta rekommenderade på 50.000 personer. I det nu aktuella fallet är målgruppen 5.000 – 9.000 personer beroende på annonsformat.

LinkedIn Sponsored InMail - resultat

Sponsored InMail gav en CTR på över 20%

Väl medvetna om att kampanjperioden var väldigt kort, vilket i allmänhet ger bättre siffror jämfört med längre kampanjer, var resultatet av Sponsored InMail ändå överraskande bra. Öppningsgraden på de sponsrade meddelandena låg på drygt 53% med en CTR på närmare 21% – dvs av de som öppnade och läste meddelandet, var det ca. 21% som klickade på länken i meddelandet. Annonsformatet Sponsored Content gav en CTR på 1,8% vilket även detta får betraktas som ett bra utfall.

Även om vår erfarenhet av sponsrade meddelanden på LinkedIn hittills är mycket liten, kommer vi absolut att prova detta format framöver. Med en väl definierad målgrupp, är vi övertygade om att resultaten kan bli mycket goda. LinkedIn säger att öppningsgraden generellt ligger på 35-50%.

Hur tas sponsrade meddelanden emot?

Marknadsföring via sponsrade meddelanden är även tillgängligt på Facebook, där utfallet så långt är väldigt gott med bl.a. en hög CTR. Frågan är dock hur väl detta annonsformat kommer att tas emot framöver när publiken upplevt formatet i en större omfattning än hittills.

Det finns ett par skillnader mellan LinkedIn och Facebook när det gäller sponsrade meddelanden.

  • LinkedIn säkerställer att medlemmarna får högst ett sponsrat meddelande var 60:e dag. Facebook har ingen sådan begränsning för stunden (2017-04-19) men som marknadsförare når man endast de personer som redan haft en konversation med företaget via Messenger.
  • Avsändaren på LinkedIn är en person/företagsrepresentant snarare än ett företag, vilket kan borga för att meddelandet tas emot på ett bättre sätt. En person med koppling till företaget/tjänsten/erbjudandet blir en mer legitim och accepterad avsändare än företaget som sådant.

Vi kommer att se mer av sponsrade meddelanden framöver

Hur som helst är formatet sponsrade meddelanden mycket spännande och rätt använt kan det absolut ge bra resultat. På Facebook kan du dessutom introducera en bot (meddelanderobot), som efter viss intrimning kan ta hand om dialogen med mottagaren. En aspekt som talar till Facebooks fördel, är möjligheten att mycket precist definiera målgruppen, som i LinkedIns fall blir både bredare och mer trubbig. Här spelar också språkinställningarna på LinkedIn en stor roll. Exempelvis har en stor andel av de svenska medlemmarna fortfarande engelska som det föredragna språket.