Statistik - Facebook-följare vs Riksdagsmandat

Jag har jämfört våra politiska partiers närvaro på Facebook med deras representation i Riksdagen. Under januari 2017 antecknade jag hur många följare varje parti hade på Facebook och den 7 mars 2018 läste jag av siffrorna igen. Notera att jag registrerat siffrorna för ”Personer som gillar” och inte ”Personer som följer”. Det senare värdet är i allmänhet något lägre än det förstnämnda.

Det som sticker ut mest är att F! har den tredje största följarskaran (138.000) på Facebook och är samtidigt inte representerade i Riksdagen. SD har flest följare med sina drygt 166.000, vilket utgör ca 21% av totala antalet följare bland de medräknade partierna.

Tittar man på differensen mellan antalet följare i januari 2017 och mars 2018, kan man notera följande:

Vänsterpartiet: +18%

Feministiskt initiativ: -1%

Miljöpartiet de gröna: -1%

Socialdemokraterna: +9%

Centerpartiet: +28%

Liberalerna: +16%

Kristdemokraterna: +16%

Nya Moderaterna: +13%

Sverigedemokraterna: +24%

C och SD ligger i topp om man räknar ökningen av antalet följare samtidigt som F! och MP ligger i botten med i stort sett oförändrade siffror. Det skall bli spännande att se hur dessa siffror förändras fram till valdagen den 9 september.

Statistik - Facebook-följare vs Riksdagsmandat - tabell

Det bör noteras att ökningen angiven i % bl.a. ger att C och SD har ungefär lika stor ökning. I absoluta tal är dock SD’s ökning utan konkurrens med ca 32.000 fler följare att jämföras med nästföljande partis (V) 13.000 fler följare.

Antalet följare på sociala medier har i sig ingen omedelbar koppling till den politiska verkligheten men det är ändå intressant att jämföra följarskaran med den parlamentariska representationen. Antalet följare och graden av engagemang påverkas sannolikt i mycket stor grad av demografin hos följarna/sympatisörerna. Det kan ju mycket väl vara så, att de som exempelvis röstar på M, inte befinner sig på Facebook i lika hög grad som de som sympatiserar med F!. Diskrepansen mellan antalet följare och andelen Riksdagsmandat, synes vara störst på vänsterflanken samt hos SD, dvs man har proportionellt sett fler Facebook-följare än mandat i Riksdagen.

Väljarnas användning av sociala medier i valet 2014

I sammanhanget kan det vara intressant att veta, att endast fem procent av de svenska väljarna blev kontaktade av något parti via sociala medier i samband med valet 2014 enligt en rapport från Göteborgs universitet. Rapporten kommer från Valforskningsprogrammet (Linn Sandberg) och du kan läsa den här >> Väljarnas användning av sociala medier i valet 2014

I rapporten kan du bl.a. ta del av en tabell som redovisar svenska folkets användning av sociala medier under valåret 2014. I tabellen delar man upp de svarande i tre grupper: andel som inte använder internet, använder internet men inte sociala medier samt högaktiva användare av sociala medier i olika befolkningsgrupper.

Tabellen bekräftar bl.a. att F!-sympatisörer mycket riktigt är högaktiva användare av sociala medier. Precis som MP-sympatisörerna.

Svenska folkets användning av sociala medier under valåret 2014

#svpol #val2018 #facebook #socialamedier #riksdagen