Kurser Facebook, digital marknadsföring, Facebook-annonsering

sajts.se samlar in de uppgifter du tillhandahåller när du fyller i vår intresseanmälan. Det kan gälla sådant som e-postadress, telefonnummer, namn etc.  All information som ges till oss kommer endast att användas för att vi skall kunna kommunicera med dig angående exempelvis ditt intresse för en av våra kurser. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.