Scandic Plaza & sajts.se i samarbete

sajts.se & Scandic Plaza samlar in de uppgifter du tillhandahåller när du bokar plats till vårt evenemang den 21 april 2017. Det kan gälla sådant som e-postadress, telefonnummer, namn etc.  All information som ges till oss kommer endast att användas för att vi skall kunna kommunicera med dig angående ditt intresse för  vårt evenemang och sociala medier. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.